Milí rodičia,
prosíme vás o oboznámenie sa so školským poriadkom. Vo vašich triedach(šatniach) bude vyhlásenie, ktoré je potrebné podpísať, že ste boli s ním oboznámení. Nájdete ho aj na nšej stránke: https://www.msborska.online/oznamy/dokumenty/ alebo v papierovej verzii v každej triede (kde však má aj zostať, nebude môcť putovať po domácnostiach).
Ďakujeme za spoluprácu.

PS: Prosíme, aj o pozornosť v prípade vyhlásenia o bezinfekčnosti, opäť zmenilo formu, ak si ho chcete vopred pripraviť doma. Bezinfekčnosť bude potrebné podpisovať vždy, keď dieťa nebude v škôlke 3 a viac dní, do týchto dní sa !!už započítavajú aj víkendy a sviatky!!, čiže ak dieťa zostane v piatok doma, v pondelok po víkende treba mať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Aj napriek “korone” sme sa popasovali s deťmi so zadaniami Online seminára LaBáK … a oplatilo sa, 3 zo 4 tímov získali 2x zlaté a 1x strieborné ocenenie.

Sme 7 triedna štátna materská škola, ktorá ponúka personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú starostlivosť o Vaše deti. Škôlka sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti lesa v Karlovej Vsi a jej areál ponúka dostatočne veľký priestor pre aktivity a hry detí.

Nezáleží na tom, ako pomaly sa dieťa učí, pokiaľ ho povzbudzujeme, aby neprestávalo.
(Robert John Meehan)

 

“Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.”
(Bruyére)