Informácia pre rodičov, ktorí podali žiadosť online:

Termíny na odovzdanie vyplnenej a podpísanej žiadosti do materskej školy spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast bude možné doručiť do našej materskej školy 20.5. a 21.5.2021 medzi 8:00 až 16:45 hod.

Prosíme vchádzať “hlavným vchodom” -veľká brána dolu briežkom z ulice Borská a odovzdať prihlášku v riaditeľni, ktorú nájdete hneď po vstupe do areálu po ľavej strane. Odporúčame Vám, aby ste si pdf žiadosť, ktorú ste dostali v potvrdzujúcom emaile po vyplnení online žiadosti, vytlačili a v priebehu nasledujúcich dní dali potvrdiť pediatrom. So sebou si vezmite občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu pre kontrolu údajov.

V prípade otázok, kontaktujte riaditeľku materskej školy, alebo odd. školstva MiÚ.

————————————————————————————

Vážení rodičia,
od pondelka 3.5.2021 nás opäť čaká zmena.
Na základe vyhlášky UVZ 200/2021, nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom u detí ani u zákonných zástupcov (II.stupeň varovania – červený okres). Bude však potrebné vypísať čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. Vyhlásenie podpisujete v pondelok 3.5. pri nástupe a potom vždy po troch za sebou idúcich dní neprítomnosti dieťaťa (počítajú sa aj víkendové dni).
Vyhlásenie o bezinfekčnosti je v sekcii dokumenty, pre tých, ktorí nemajú možnosť vytlačiť, bude k dispozícii v škôlke.

Dúfam, že budete ku všetkému pristupovať zodpovedne, aby sme nemuseli riešiť zatváranie škôlky.

Ďakujeme za pochopenie————————

Aj napriek “korone” sme sa popasovali s deťmi so zadaniami Online seminára LaBáK … a oplatilo sa, 3 zo 4 tímov získali 2x zlaté a 1x strieborné ocenenie.

Sme 7 triedna štátna materská škola, ktorá ponúka personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú starostlivosť o Vaše deti. Škôlka sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti lesa v Karlovej Vsi a jej areál ponúka dostatočne veľký priestor pre aktivity a hry detí.

V našej škôlke používame Germicídne žiariče PROLUX GM30WA.
Germicídne žiariče boli vyvinuté ako efektívna ochrana pred všetkými druhmi mikroorganizmov ako napríklad baktérie, vírusy, huby, spóry a plesne. PROLUX G® M30WA patrí do kategórie nepriamych germicídnych žiaričov, čo znamená, že je určený na prevádzku za prítomnosti ľudí. Konštrukcia nepriamych germicídnych žiaričov zabezpečuje úplnú bezpečnosť zariadenia pri prevádzke za prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín.  Merania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. ukázali, že žiariče sú úplne bezpečné, konkrétne s nulovou radiáciou mimo zariadenie.

Ďakujeme nášmu OZ Borská 4, za ich zakúpenie.