Prešli sme na edupage:
https://msborska.edupage.org/

Aj napriek “korone” sme sa popasovali s deťmi so zadaniami Online seminára LaBáK … a oplatilo sa, 3 zo 4 tímov získali 2x zlaté a 1x strieborné ocenenie.

Sme 7 triedna štátna materská škola, ktorá ponúka personál s profesionálnym prístupom a kvalitnú starostlivosť o Vaše deti. Škôlka sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti lesa v Karlovej Vsi a jej areál ponúka dostatočne veľký priestor pre aktivity a hry detí.

V našej škôlke používame Germicídne žiariče PROLUX GM30WA.
Germicídne žiariče boli vyvinuté ako efektívna ochrana pred všetkými druhmi mikroorganizmov ako napríklad baktérie, vírusy, huby, spóry a plesne. PROLUX G® M30WA patrí do kategórie nepriamych germicídnych žiaričov, čo znamená, že je určený na prevádzku za prítomnosti ľudí. Konštrukcia nepriamych germicídnych žiaričov zabezpečuje úplnú bezpečnosť zariadenia pri prevádzke za prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín.  Merania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. ukázali, že žiariče sú úplne bezpečné, konkrétne s nulovou radiáciou mimo zariadenie.

Ďakujeme nášmu OZ Borská 4, za ich zakúpenie.