Aktivity/podujatia, ktoré sme absolvovali

2.9.2019 – 1.deň v škôlke – možno príde aj kúzelník
23.10.2019 – Jesenné dielničky – tvorivé poobedie s rodičmi – triedy D, E, F a G
24.10.2019 – Jesenné dielničky – tvorivé poobedie s rodičmi – triedy A, B a C
28.10.2019 – Divadielko “Na zemi dobre mi”
11.11.-15.11.2019 – korčuľovanie predškoláci
21.11.2019 – Logopedická depistáž (predškoláci)
21.11.2019 – Vianočné fotenie detí
25.11.2019 – sférické kino (Priatelia- vnútri ľudského tela _ pre staršie deti; Naši kamarátii zvieratká _ pre malé deti)
28.11.2019 – Logopedická depistáž (predškoláci)
9.12.2019 – Mikulášske divadielko
10.-12.12.2019 – Vianočné dielničky – tvorivé popoludnie s rodičmi – presnejšie informácie vo vašich triedach
30.1.2020 – Karneval (doobedná aktivita)
7.2.2020 – Zimná rozprávka – divadielko
26.2.2020 – Rodičovské združenie, 16:30 v triede C