Kontakt

Telefonický kontakt 0911-871-349  odhlásenie detí, neskoré príchody

                                    0940-637-702  riaditeľka

Mailový kontakt p. riaditeľka:  ms.borska@karlovaves.sk

triedne e-maily: x@ozmsborska.sk (x=trieda A-G)

Materská škola
Borská 4
841 04 Bratislava

Zriaďovateľ: MČ BA Karlova Ves

iné kontakty: 02/707 11 531 objekt 16 (A, B, C)
02/707 11 530 objekt 17 (D, E, F, G)