Kontakt

Telefonický kontakt 0911-871-349  odhlásenie detí, neskoré príchody

                                    0940-637-702  riaditeľka

Mailový kontakt p. riaditeľka:  ms.borska@karlovaves.sk

Nový web: https://msborska.edupage.org/

triedne e-maily: x@ozmsborska.sk (x=trieda A-G)

Materská škola
Borská 4
841 04 Bratislava

Zriaďovateľ: MČ BA Karlova Ves

iné kontakty: