Aktivity realizované s pomocou OZ

Naše mesto 2021

Veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili cez “ich firmy” , za to, že s nami strávili pracovné dopoludnie. Veľmi si vážime, že ste sa dobrovoľne podujali na to, aby ste nám pomohli skrášliť areál pre deti v škôlke.
Vďaka Vám sme stihli:
Obnoviť nátery na všetkých hracích prvkov a bráničke :
– pieskoviská, vláčiky, domčeky, hojdačky, stoly a lavičky.
Dúfame, že aj vy ste si toto dopoludnie užili a že sa ešte niekedy v budúcnosti stretneme pri takejto príležitosti. 

Nech sa páči, pár fotiek z akcie:

Podpora kultúrneho programu a aktivít pre deti

Divadlá v MŠ aj mimo MŠ, výlety,… ale aj materiál na pokusy

______________________________________________________________________________

REVITALIZÁCIA AREÁLU MŠ

Naše OZ sa podieľalo na komplexnej revitalizácií areálu MŠ. Do tohto projektu sme sa zapojili, pretože pôvodný areál bol zastaraný, zeleň vyžitá a hracie prvky nevyhovovali už terajšej bezpečnostnej norme. Tento projekt sa nám úspešne podarilo ukončiť. O 3 roky skôr ako bol predbežný plán.
Touto cestou by sme chceli poďakovať MiÚ KV, vďaka ich spolupráci a spolufinancovaní sa nám podarilo projekt ukončiť v predstihu, architektom, bez ktorých pomoci, by sme nedokázali efektívne využiť, čo nám daný priestor ponúka a zároveň chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám pomáhajú, kde sa dá a hlavne boli trpezliví.
V mene OZ Vám všetkým ĎAKUJEME !!!

Na revitalizácií sa podieľali:
1. Rodičia, ktorí sú členmi OZ
2. Miestny úrad Karlova Ves
3. Architekti – Natália Václavová, Martin Šimek, Peter Kopček – w.underconstruction.sk
4. Záhradný architekt – Ivan Tužinský –  www.ingreen.sk
5. Na dopadové plochy pod hracie prvky sme získali grant ČSOB Banky
6. Firma, ktorá nám dodala hracie prvky

Foto:

Pôvodný stav

Projekt

Po skončení revitalizácie

______________________________________________________________________________

Grantový program hlavného mesta SR

Vďaka nášmu OZ, sa nám podarilo v školskom roku 2018/2019 získať finančnú podporu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Vďaka nemu sme mohli zrealizovať viacero aktivít:
24.4.2019 – divadelné predstavenie KOZLIATKA A VLK, Divadlo Nová scéna – štúdio Olympia.
14.5.2019 – Výlet Abeland – Návšteva gazdovskej dedinky.
15.5.2019 – TDPASLÍK – Divadlo na Hojdačke.
6.6.2019 – MDD – oslava dňa detí. Animačný program.

Ďakujeme za finančnú podporu hlavnému mestu SR Bratislava.

______________________________________________________________________________

Naše mesto 2019

Veľmi pekne by sme chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili cez “ich firmy” , všetkým rodičom ale aj kolegyniam za to, že s nami strávili pracovné dopoludnie. Veľmi si vážime, že ste sa dobrovoľne podujali na to, aby ste nám pomohli skrášliť areál pre deti v škôlke.

Vďaka Vám sme stihli:
– Pomaľovať všetky fasády na triedach,
– Osadiť hracie prvky ( vláčiky a domčeky),
– Vyrobiť lezeckú stenu a osadiť ju,
– vytvoriť petangové ihirsko.
Dúfame, že aj vy ste si toto dopoludnie užili a že sa ešte niekedy v budúcnosti stretneme pri takejto príležitosti. 
Nech sa páči, pár fotečiek z akcie: