O našom OZ

O našom OZ

V našej MŠ pôsobí Občianske združenie. Naše OZ podporuje Materskú školu Borská 4, aby naše deti svoje škôlkárske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.

V spolupráci s personálom Materskej školy najmä:
Pomáhame pri organizovaní podujatí pre deti a rodičov.
Dopĺňame prostriedky na výchovno-vzdelávacie pomôcky, zábavné a edukatívne podujatia – deti majú každý mesiac špeciálnu akciu (divadelné predstavenie, kúzelník, výlet atď.).
Koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov – členské príspevky, finančné dary a 2% asignácia.
Zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

Tento školský rok sa zapojíme do rôznych súťaží a projektov ako: EKO Projekt, Zber papiera, Naše Mesto atď.

Budeme vďační aj za finančný príspevok, napríklad aj darovaním 2% dane, za čo vám už teraz vopred ďakujeme 🙂
IBAN číslo účtu 2% a dary: SK75 8330 0000 0028 0148 0381
IBAN čislo účtu na ZRŠ: SK7983300000002001480375

Názov: Občianske združenie Borská 4
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42259410 
DIČ:  2023440903
Sídlo: 84104 Bratislava-Karlova Ves, Borská 4

Stanovy OZ Borská 4: Stanovy-2019

Výročné správy:
za rok 2018: vyrocna sprava OZ 2018
za rok 2019: Vyrocna-sprava-OZ-Borska-4—2019
za rok 2020: Vyrocna sprava OZ Borska 4_2020

Zápisnice z valného zhromaždenia:
rok 2020: zapisnica-z-Valneho-zasadnutia-z-26.2.2020
Zápisnica z Valného zhromaždenia OZ Borská 4, 29.9.2020

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ si môžte stiahnuť tu:
vyhlasenie-o-poukazani-dane-OZ-Borska(1)

Infolist o využití 2% dane nájdete tu :
MS-Borska-newsletter

V prípade otázok smerovaných na OZ, prosím kontaktujte: kontakt@ozmsborska.sk