Ochrana osobných údajov

Vážení rodičia,
v súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako zákonným zástupcom dieťaťa týmto poskytujeme informácie na priloženom linku: https://ppprotect.sk/dokument/materska-skola-borska-4/